Adsorbčné sušiče stlačeného vzduchu

Adsorbčné sušiče zaisťujú úpravu stlačeného vzduchu v prevádzkach, kde je potrebné dosiahúť veľmi vysokú kvalitu stlačeného vzduchu. Tieto sušiče dosahujú tlakový rosný bod až -80°C. Hlavnou prednosťou adsorbčných sušičov oproti kondenzačným je to, že nepoužívajú žiadne chladiace média a neznečisťujú ovzdušie.

Princíp činnosti:

Celý sušiaci systém adsorbčnej sušičky O.M.I. pracuje plne automaticky a nepretržite. Predfiltrovaný stlačený vzduch prúdi ventilom zo spodnej časti sušiacej nádoby. Pritom prechádza vrstvou hydroskopického sušidla. Vlhkosť je behom priechodu vzduchu týmto sušidlom adsorbovaná na požadovanú hodnotu rosného bodu. Vzduch je potom dopravený k miestu použitia cez spätný ventil na výstupe zo sušiča. Pre zaistenie kontinuálneho procesu vždy jedna nádoba adsorbuje vlhkosť, zaťiaľ čo v druhej prebieha regenerácia pomocou malého prúdu už suchého vzduchu, ktorý expanduje na atmosferický tlak. Tento veľmi suchý vzduch odoberá vodné pary z adsorbentu. Na konci každého cyklu dochádza k vyrovnaniu tlakov a prepnutiu po pevne nastavenom čase. Sušička má nastaviteľný systém regulácie regeneračného vzduchu v závislosti na momentálnom prietoku vzduchu od 7% - 15%.