Cyklónové odlučovače

Cyklónové odlučovače slúžia k oddeleniu kondenzátu zo stlačeného vzduchu. Cyklónové odlučovače by mali byť namontované tak, aby bol vstupujúci stlačený vzduch pokiaľ možno studený: čím chladnejší stlačený vzduch je, tým viac kondenzátu je možné odstrániť. Dochladzovače s cyklonovým odlučovačom umožňujú inštaláciu menších kondenzačných a adsorbčných sušičiek a tak ponúkajú úspory v oblasti investícií a spotreby energie.