Separátory (voda-olej)

Separátor ECOTRON 25 – 600

Prietok vzduchu: od 150m3/h do 3600m3/h
Teplota okolitého vzduchu: 25 C

Relatívna vlhkosť vzduchu: 60%

Pracovný tlak: atmosferický
 
Patentovaný 2-stupňový filtračný systém absorbuje zostatkové množstvo oleja.

Tento systém je vhodný pre každý typ odvádača:

  • plavákový
  • elektronický
  • časový

Takýto systém vďaka elektronickému ukazovateľovi oznámi obsluhe, keď je potrebné vymeniť filter. Je vhodný pre každý typ oleja a emulzie, zatiaľ čo pre poly-glykol olej kontaktujte naše technické oddelenie.

Olej je držaný v separátore a iba prečistená voda je vypustená von. Nie je potrebné sa zbaviť oleja, ale iba filtračných prvkov.

 

Separátor CPP 40 - 2430