Odvádzače kondenzátu

Odvádzače kondenzátu slúžia na odvedenie kondenzátov, ktoré vznikajú pri výrobe stlačeného vzduchu. Tieto kondenzáty obsahujú olej alebo aj iné nečistoty a tým su veľmi agresívne. Preto je nevyhnutné tieto kondenzáty zo systému odviesť a zabezpečiť tak kvalitný stlačený vzduch pre prevádzku kompresora.